08/08/2018

ממ"ג לצורכי ייעוץ סביבתי

חזרה למאמרים

בשנים האחרונות, הביקוש גדל להשגת מידע סביבתי ברזולוציות חדות ומדויקות ככל שניתן להשיג. היכולת להשיג נתונים מרובים במגוון רחב של תחומים סביבתיים כגון: אקולוגיה, גיאולוגיה, מדעי האטמוספרה ואיכות האוויר, ניהול עיר וניהול סביבה. השגת הנתונים ובניית בסיסי נתונים מציבים את הצורך הרב לנהל את כלל המידע הקיים ובכך לתת מענה בתחומים המערבים תהליך של יעוץ סביבתי וניהול מידע סביבתי. הדרישות הרבות בתחומי ניהול המידע הסביבתי מדגישות את האילוצים הרבים כגון: ניהול מידע בזמן אמת ותחת הגבלת סוגיות רבות, הצורך להבטיח כי המידע הקיים רלוונטי בהקשר מסוים לתחום הניהול והייעוץ הסביבתי. במקביל, ניהול נכון של מידע מאפשר לענות על דרישות רבות בהן דגש רחב על קבלת החלטות בעלות השפעה סביבתית, ניהול מערכות כלכליות, חברתיות ומערכות האקולוגיות. כדי לאפשר יצירת אינטגרציה בין תחומים וקיום מודלים של ניהול המידע סביבתי, יש לבצע פעולות באופן שמתאים הן לצרכים המדעיים והן מספק את המבנים הרעיוניים והטכניים הדרושים לניהול הידע הסביבתי.

מערכות ממ"ג (GIS) עבור יישומים סביבתיים מספק מבוא מעשי לעקרונות, שיטות, טכניקות וכלים בפלטפורמות הממ"ג לניהול נתונים מרחביים, ניתוח, מודלים והדמיה ויישומם בפתרון בעיות סביבתיות ובקבלת החלטות. הממ"ג מכסה את מושגי היסוד השמים דגש על העקרונות והטכניקות בניהול נתונים המרחביים וניתוחם. עולם היועץ הסביבתי עושה שימוש רב בפלטפורמות הממ"ג על מנת לנהל את הנתונים הסביבתיים הנאספים ישירות מהסביבה באמצעות מגוון רב של דרכים טכנולוגים כגון: תצ"א, הדמאות לוויין ומגוון רחב של טכניקות בתחום הסקירה הסביבתית. 

ככל שהמידע מתפרש על יותר תחומים ופורץ את הגבולות הגיאוגרפים כך עולה הצורך בשימוש מערכות מידע מרחבי על מנת להציג ולשב נתוני מידע מתחומים שונים המקושרים למערכות קואורדינטות. היכולת בניהול מידע סביבתי מאפשר מתן פתרון בתחום הייעוץ הסביבתי באופן נכון המגשר בין תחומי סביבה שונים להשגת פתרונות רבים בעולם הסביבה. בכך נוצר היכול להגיע לעתיד ירוק יותר עם איזון רב בין מערכות טביעות לבין הצרכים החברתיים והכלכליים.

מה זה ממ"ג?

מערכת מידע גאוגרפית או GIS (Geographic information system) היא מערכת מידע ממוחשבת המאפשרת ניהול ותכנון בעיקר לצורכים סביבתיים מרחבים על ידי ניתוח מידע גאוגרפי תוך שילוב תכנים ממספר שכבות מידע (מידע ווקטור ומטריצות ערכים וטבלאות). מערכות אלו מבצעות תהליך קליטת, ארגון ובקרת של הנתונים, לצד תהליכי פליטת והפקת של המידע הגאוגרפי במגוון רחב של תוצרים וויזואליים.

אילו סוגי מידע ממ"ג מכיל?

מערכות ממ"ג וקטוריות מחלקות את המידע הגאוגרפי למידע נקודתי (כגון בארות, עמודי חשמל), מידע קווי (כגון נחלים, דרכים) ומידע פוליגוני (כגון תחומי שיפוט, אזורים בנויים, מדינות). לכל ישות (נקודתית, קווית או פוליגונלית) ישנה שורה בבסיס הנתונים של השכבה, וניתן להצמיד אליה מידע אלפא-נומרי (כגון שנת הסלילה של הכביש או מספר התושבים בשטח הבנוי). מידע נוסף הינו המידע הרסטרי מיוצג המידע על ידי תמונה (רסטר) בה כל פיקסל מייצג עוצמה של התופעה. השכבה מכונה גריד.

אילו שימושים נעשים בממ"ג?

מערכות מסוג זה משמשות גורמים רבים, ובהם משרדי ממשלה, מכוני מחקר, נותני שירותים, חברות משלוחים, מתכנני ערים ותשתיות, תהליכי יעוץ סביבתי ועוד. למערכות אלו יתרון בפישוט והמחשה של תופעות מרחביות והעלאת חלופות יעילה למקבלי החלטות. מערכות ה-GIS מאפשרות שיתוף וייצוא של המידע בדרכים רבות. מידע גאוגרפי רב זמין באינטרנט באמצעות מערכות GIS מקוונות, ונגיש גם בהתקנים ניידים שונים.

 

צרו עמנו קשר

כתובתינו: רח' היסמין 1 (בית זיוה), סמינר אפעל, רמת גן  I  טל: 03-7369972 050-5770577  I  דוא”ל: office@amphibio.com

STGBEAUTIFUL WEB
TECHNOLOGY
בניית אתרים
© 2024 כל הזכויות שמורות לאמפיביו