אמפיביו
שירותים

ליווי ותפעול

יועצי חברת אמפיביו מלווים באופן שוטף פעילות של מפעלים ועסקים, על מנת לוודא כי פעולתם תואמת את דרישות החוקים והתקנות הסביבתיים ומתוך ייצוג המאפשר הגעה לפתרונות מוסכמים, ישימים ואפקטביים עם גורמי הרגולציה ברמה הארצית, המחוזית והמקומית.


PRTR דיווח פליטות והעברות לסביבה:

מפעלים ופרויקטים רבים נדרשים לדווח מידי שנה על פליטותיהם לסביבה באוויר, שפכים ופסולת. הכנת הדו"ח כוללת חישובים מפורטים ומדויקים מכלל התהליכים במפעל (ראה פירוט במאמר בנושא).


היתרי פליטה:

היתר פליטה נדרש כעת למפעלים רבים בהתאם לחוק אוויר נקי. ההיתר כולל פירוט כלל התהליכים במפעל והפליטות המדודות והצפויות כתוצאה מכך. בנוסף, מפורטת המדיניות הסביבתית והצעדים שנוקט המפעל על מנת לצמצם בפליטות ומגובשת תכנית הפעולה בנושא לשנים הקרובות.


היתרי הזרמה לים:

במקרים בהם קיים צורך מאשר משרד הגנת הסביבה הזרמת נוזלים לים. בקשה להיתר כוללת תיאור מקור הנוזלים, תכולתם וכמותם וכן בדיקה מעמיקה בנוגע לפתרון האופטימלי- מהבחינה ההנדסית, הבחינה הסביבתית והכלכלית.


היתר רעלים:

במקרים בהם נדרשים עסקים להחזיק חומרים מסוכנים, הם נדרשים להנפיק רישיון להחזקת חומרים רעילים. היתר הרעלים מהווה אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה על שימוש ואחסון של חומרים אלה. הבקשה להיתר נסמכת על התקנות, ועל סיווג רמת הסיכון הנשקפת מהם לאדם ולסביבה.

צרו עמנו קשר

כתובתינו: רח' היסמין 1 (בית זיוה), סמינר אפעל, רמת גן  I  טל: 03-7369972 050-5770577  I  דוא”ל: office@amphibio.com

STGBEAUTIFUL WEB
TECHNOLOGY
בניית אתרים
© 2024 כל הזכויות שמורות לאמפיביו