סקרים סביבתיים

הכנת תסקירי השפעה על הסביבה וסקרים סביבתיים נדרשים על פי ההנחיות הסביבתיות שנמצאות בחוק התכנון והבניה ובתוכניות המתאר הארציות לנושאיהם השונים לרבות:

  • תמ"א 35- תכנית מתאר ארצית לבניה, פיתוח ושימור (סעיף 11)
  • תמ"א 34- תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)
  • תמ"א 34/ב/3- תכנית ארצית משולבת למשק המים (נחלים וניקוז)
  • תמ"א 34/ב/4-תכנית ארצית משולבת למשק המים (איגום החדרה והגנה על מי תהום)
  • תמ"א 18/4- תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק
  • תמ"א 10/ד/10- תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים

חברת אמפיביו מעורבת באופן שוטף בהכנת המסמכים הנדרשים על פי הנחיות אלו. 


סקר זיהום קרקע:

כאשר קיים חשד לזיהום קרקע ו/או מי תהום, מבצעים ראשית סקר היסטורי לבדיקת השימושים ההיסטוריים של האתר ושימושים מזהמים בסביבתו, ולאפיון ראשוני של פוטנציאל הזיהום באתר, מבחינת סוגי מזהמים ומיקום האזורים החשודים.
על פי תוצאות הסקר ההיסטורי, במידה ויש צורך, יבוצעו בדיקות בקרקע, בגזי הקרקע ובמי התהום לבדיקת סוגי המזהמים, רמתם והתפרסותם המרחבית. על פי תוצאות בדיקות אלו ניתנות המלצות לביצוע מיגון מפני גזי קרקע וטיפול בקרקע או מי תהום מזוהמים, כמו גם הנחייה וליווי סביבתי של הטיפול במזהמים.

סקרים ובדיקות רעש:

ביצוע מדידות ושימשו במודלים להערכת עוצמות והשפעות רעש. כאשר ישנן חריגות מהתקנים ניתן ייעוץ לתכנון אמצעים לטיפול בנושא.

סקרי ריחות ופליטת מזהמים לאוויר:

באמצעות דיגום ועל ידי שימוש במקדמים מתאימים, ניתן למדוד או להעריך את עוצמת הזיהום והריח ממקורות שונים. לאחר מכן, על ידי הרצת מודלים ניתן לכמת את פיזור ועוצמת זיהום האוויר והריח סביב מקור פליטה או סביב מקור מתוכנן ובהתאם לפעול להפחתה במקרה הצורך.

סקרי שפכים:

ניתוח ובדיקה לגבי עמידה בערכי סף הנדרשים בתקנות הזרמת שפכים למערכות ביוב. במקרים מסוימים נדרש להנחות באשר ליישום טיפולי קדם טרם הזרמת השפכים למערכות האיסוף והגעתם למכוני הטיפול ובפעמים אחרות ניתן לספק כלים פשוטים יותר לטיפול בחריגות.

סקרי סיכונים מחומ"ס:

בסקר סיכונים נבחנים כלל תכונות החומרים המסוכנים המאוחסנים באתר. בהתבסס על תכונות אלו, כמות החומרים וצורת אחסונם, ניתן להעריך את השפעת החומרים על הסביבה וזאת באמצעות מודלים מתמטיים ומשוואות תכנון.

סקרים ובדיקות קרינה:

קרינה אלקטרומגנטית ברמות גבוהות ולאורך זמן יכולה להוות סכנה בריאותית. ביצוע בדיקות וסקרים לבחינת רמות הקרינה מאפשרת גיבוש המלצות לצמצום הקרינה.

סקרים הידרולוגיים סביבתיים

לפי תמ"א 34/ב/4 ותמ"א 18/4 בהם ניתוח הרגישות ההידרוגולית בסביבת הפרויקט (כגון תחנת תדלוק), הימצאות קידוחים להפקת מים בקרבת האתר (רדיוסי מגן) והאופן בו נמנע זיהום מי תיהום. 

סקרי ניהול מי נגר לפי תמ"א 34/ב/3

בסקרים אלו מתבצע ניתוח של היווצרות מי הנגר בתחומי הפרויקט ובסביבתו והאופן בו מנוהל הפתרון כגון החדרה לתת הקרקע, ריסון וניקוז.

סקרים נופים סביבתיים ואקולוגים

ניתוח השלכתו של מימוש פרויקט (כגון שכונת מגורים, הרחבת ישוב, מפעל וכד') באזורים שהוגדרו על פי תמ"א 35 כאזורים בעלי רגישות נופית. על פי סעיף 11 בתמ"א נדרש ניתוח של ההיבטים הסביבתיים לרבות תאור תכונות הנוף, ניתוח השפעת מימוש התכנית על הסביבה, אופן השתלבות הפיתוח ונראותו וכן התייחסות לחלופות התכנית. 

צרו עמנו קשר

כתובתינו: רח' היסמין 1 (בית זיוה), סמינר אפעל, רמת גן  I  טל: 03-7369972 050-5770577  I  דוא”ל: office@amphibio.com

STGBEAUTIFUL WEB
TECHNOLOGY
בניית אתרים
© 2024 כל הזכויות שמורות לאמפיביו